Jak na webdesign?

Jestliže si nejste jisti, že vaše webové stránky pracují efektivně a na úrovni, kterou byste si představovali, nebo že tvorba www stránek není na profesionální úrovni, může Vám dobře pomoci takzvaná analýza webu. Takováto analýza Vám pomůže najít chyby, které Vaše stránky mají, což vplývá na jejich přílišnou neúspěšnost. Zásadními příčinami může být viditelnost, copywriting, použitelnost a přístupnost Vaší stránky. Kompletní rozbor webových stránek se zaměřuje na kvalitu a efektivitu webu. Snaží se najít příčiny neúspěšnosti a poradit, jak účinně nedostatky a chyby odstranit.

Analýza zahrnuje všechny faktory, který vplývají na chod Vašeho webu – viditelnost, přístupnost, použitelnost, obsah a v neposlední řadě také design webu. Viditelnost úzce souvisí s vlastní propagací webu.

Jestliže stránku vyhledávače neznají, těžko ji zpřístupní na svém seznamu stránek. Na snadné zpřístupnění stránek bychom měli myslet už při tvorbě webu. Především bychom měli dodržovat bezbariérovost přístupu – nezávislost na stáří zobrazovacího zařízení, vybavení a prohlížeče. Důležitým faktorem je také fyzická zdatnost recipienta (například možná barvoslepost, nevidomost). Stránky by měly být snadno použitelné – je důležité rychle se dostat k hledaným informacím. Použitelnost ovlivňuje například špatně zvolený typ písma, velikost písma a v nepolední řadě také způsob, jakým je prezentovaný text napsán. S tím úzce souvisí kvalita obsahu webu. Jestliže je nesoustavný, nelogický, pravidelně neaktualizovaný, není důvod se na stránku vracet. Na posledním místě v analýze stojí samotný webdesign. Je samozřejmě velice důležitý, ale jestliže stránku ani nikdo nenajde, je nám k ničemu.